FILIPINO MINISTRY

Sambahan sa Nayon ng Panginoong Hesukristo

We meet Sunday afternoons at 2pm in A125. For more information, contact Pastor Dioni Aguhob.

dioniaguhob@arborroad.com